Poznámky k likvidaci baterie

Baterie jsou vyráběny z důležitých zdrojů a chemikálií, včetně olova, kadmia, zinku, lithia a rtuti. Recyklace baterií je dobrá pro životní prostředí. Chrání je před skládkami, kde mohou při korozi pláště baterie unikat těžké kovy do země a způsobit znečištění půdy a vody. Pokud jsou baterie spalovány s domácím odpadem, mohou těžké kovy v nich způsobit znečištění ovzduší. V některých evropských zemích jsou uživatelé ze zákona povinni odevzdat baterie na oficiálních sběrných místech. Pokud uvidíte baterii označenou přeškrtnutým odpadkovým košem, znamená to, že není vhodná k likvidaci s běžným domácím odpadem.

Symboly zobrazené na bateriích mají následující význam:

Pb = baterie obsahuje více než 0,004 procent olova
Cd = baterie obsahuje více než 0,002 procenta kadmia
Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 procent rtuti.

Například ve Velké Británii bude každá baterie umístěná v červené recyklační krabici rozebrána a mnoho materiálů bude obnoveno a použito k výrobě nových baterií nebo něčeho jiného. Pokud vložíte baterie do domácího odpadu, budou odvedeny na skládky a ke ztrátě zdrojů.