Vaše soukromí a data

Dermfix se zavazuje chránit vaše soukromí a shromažďujeme pouze dostatečné informace, abychom umožnili zpracování vašich objednávek. Bez vašeho souhlasu nebudeme o vás shromažďovat citlivé informace. Vaše údaje nikdy nepředáme nikomu jinému, aniž bychom vás nejprve požádali o svolení. Informace, které uchováváme, budou přesné a aktuální. Pokud zjistíte jakékoli nepřesnosti údajů, které uchováváme, okamžitě je odstraníme nebo opravíme. Osobní údaje, které uchováváme, budou bezpečně uchovávány v souladu s našimi interními bezpečnostními postupy a zákony platnými v té době. Tato webová stránka byla navržena tak, aby využívala „cookies“, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči. Takto shromážděné informace slouží k vaší identifikaci na našem serveru ak uložení položek do vašeho nákupního košíku. Pokud máte jakékoli dotazy / připomínky k ochraně osobních údajů nebo si přejete zkontrolovat nebo upravit jakékoli údaje, které uchováváme, pošlete prosím e-mail na adresu info@dermfix.eu

Tím, že nám poskytnete své údaje, vyjadřujete svůj souhlas s používáním vašich údajů výše popsanými způsoby. Pokud však od nás nechcete dostávat e-maily, kontaktujte nás na adrese info@dermfix.eu a my zajistíme, aby byly naše záznamy pozměněny. Můžete se také kdykoli přihlásit na svůj vlastní účet na webu a smazat nebo upravit informace. Níže je uvedeno více informací o shromažďování a používání osobních údajů při používání našich webových stránek.

Zabezpečení SSL

Můžete navštívit naši webovou stránku bez vyzrazení jakýchkoli osobních údajů. V takovém případě nejsou uloženy žádné vaše osobní údaje. Abychom zlepšili naše služby, zobrazujeme pouze statistická anonymní data.

Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v rozsahu, který jste uvedli, a za účelem splnění a zpracování vašich objednávek (nebo vašich dalších požadavků na webové stránky).

Co jsou cookies?

Soubor cookie je malý soubor, který vyžaduje povolení k umístění na pevný disk počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a soubor cookie pomáhá analyzovat webový provoz nebo vám dá vědět, když navštívíte konkrétní web. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může své operace přizpůsobit vašim potřebám, oblíbeným a nelíbeným shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích. Podle směrnice EU o cookies (ePrivacy) požadujeme váš souhlas s načítáním a používáním cookies na tomto webu.

Soubory cookie protokolu provozu používáme k identifikaci, které stránky se používají. To nám pomáhá analyzovat data o provozu webových stránek a vylepšovat naše webové stránky, abychom je mohli přizpůsobit potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Soubory cookie nám celkově pomáhají poskytovat lepší web, protože nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani k žádným informacím o vás, kromě údajů, které jste se rozhodli s námi sdílet.

Níže uvedená tabulka uvádí soubory cookie, které shromažďujeme, a jaké informace ukládají.

 
Název COOKIE COOKIE Popis
GUEST-VIEW Umožňuje hostům prohlížet a upravovat jejich objednávky.
LOGIN_REDIRECT Zachová cílovou stránku, kterou zákazník načítal, než bude přesměrován na přihlášení.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Ukládá přeložený obsah, pokud o to zákazník požádá.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Sleduje verzi překladů v místním úložišti.
MAGE-CACHE-SESSID Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
MAGE-CACHE-STORAGE Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
PRODUCT_DATA_STORAGE Ukládá konfiguraci pro produktová data související s naposledy zobrazenými / porovnávanými produkty.
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT Ukládá ID produktů nedávno porovnávaných produktů.
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS Ukládá ID produktů dříve porovnávaných produktů pro snadnou navigaci.
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT Ukládá ID produktů naposledy prohlížených produktů pro snadnou navigaci.
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS Ukládá ID produktů naposledy prohlížených produktů pro snadnou navigaci.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informace o vašem košíku a historii prohlížení, pokud jste web požádali.
STF Informace o produktech, které jste poslali e-mailem přátelům.
X-MAGENTO-VARY Konfigurační nastavení, které zvyšuje výkon při používání ukládání do mezipaměti statického obsahu.
AMZ_AUTH_ERR Používá se, pokud je povoleno přihlášení pomocí Amazon.
AMZ_AUTH_LOGOUT Používá se, pokud je povoleno přihlášení pomocí Amazon.
FORM_KEY Ukládá náhodně generovaný klíč používaný k zabránění padělaných požadavků.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informace o vašem košíku a historii prohlížení, pokud jste o to požádali.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Připojí náhodné, jedinečné číslo a čas na stránky s obsahem zákazníka.
SECTION_DATA_IDS Ukládá informace specifické pro zákazníka související s akcemi zahájenými nakupujícími, jako je seznam přání, informace o pokladně atd.
STORE Zobrazení obchodu nebo jazyk, který jste vybrali.
PHPSESSID Vaše ID relace na serveru.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Označuje, zda zákazník smí používat soubory cookie.
_utma Používá Google Analytics k identifikaci jedinečných návštěvníků vs. vracejících se návštěvníků. Používá jej většina webů a nesleduje ani neukládá osobní údaje. Vyprší po 2 letech.
_utmb Používá se službou Google Analytics pro sledování návštěv návštěvníků. Používá jej většina webů a nesleduje ani neukládá osobní údaje. Vyprší po 30 minutách.
_utmc Používá Google Analytics k identifikaci jedinečných návštěvníků vs. vracejících se návštěvníků. Používá jej většina webů a nesleduje ani neukládá osobní údaje. Cookie je vymazán, když je prohlížeč zavřen.
_utmt Určuje nové relace / návštěvy. Tento soubor cookie se vytvoří, když se provede knihovna JavaScript, a neexistuje žádný existující soubor __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
_utmv Ukládá data vlastní proměnné na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, když vývojář použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
_utmz
Používá se službou Google Analytics ke sledování návštěv zdrojů (tj. odkud uživatel pochází, například z výsledků vyhledávače nebo přímého odkazu). Používá jej většina webů a nesleduje ani neukládá osobní údaje. Vyprší po 6 měsících.


Webová analýza pomocí Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace shromážděné soubory cookie o vašem používání webových stránek jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace použije jménem provozovatele tohoto webu za účelem vyhodnocení vašeho používání webu, sestavení zpráv o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má Google k dispozici. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro Google, jakož i zpracováním těchto údajů společností Google, stažením a instalací dostupného pluginu prohlížeče. prostřednictvím následujícího: link

Používání sociálních pluginů z Facebook, Google+ a Twitter

Tento web používá sociální pluginy („pluginy“) ze sociálních sítí Facebook a Google+ a Twitter. Tyto služby nabízejí společnosti Facebook Inc., Google Inc. a Twitter Inc. („poskytovatelé“).

Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled zásuvných modulů pro Facebook a jejich vzhled naleznete zde: Facebook plugins
Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Zde naleznete přehled doplňků Google a jejich vzhled: Google plugins
Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Přehled tlačítek Twitter a jejich vzhled naleznete zde: Twitter buttons

Pokud jste přihlášeni k jedné z těchto sociálních sítí, mohou poskytovatelé vaši návštěvu našich webových stránek okamžitě přidělit vašemu profilu na Facebooku nebo Google+. Při interakci s doplňky, například stisknutím tlačítka „Líbí se mi“, „+1“ nebo „Tweet“, se odpovídající informace také přenesou přímo na server patřící poskytovatelům, kde se uloží. Informace jsou také zveřejněny na sociální síti nebo na vašem účtu Twitter, kde se zobrazují vašim kontaktům. Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů poskytovateli, dalším zpracování a používání vašich údajů jimi, vašich odpovídajících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany údajů poskytovatelů.

Facebook data protection policy
Google data protection policy
Twitter data protection policy

Pokud si nepřejete, aby Google, Facebook nebo Twitter přímo přidělovaly údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek vašemu profilu v příslušné službě, musíte se před aktivací pluginů odhlásit z příslušné služby. Načtení jednotlivých pluginů můžete také zcela zabránit pomocí doplňků ve vašem prohlížeči, např. zásuvné moduly Facebooku lze blokovat pomocí Facebook Blocker.

Sledování konverzí Google Adwords

When registering for membership and successfully submitting an order, you will reach our order confirmation page. This page is connected to the online advertising programme Google AdWords, a product of Google Inc. (www.google.com). Google uses cookies so that companies which pay Google to display advertisements can ascertain how many people who click on their ads subsequently purchase their products (conversion tracking). The cookie for conversion tracking will only be placed in your browser if you click on an advertisement displayed by Google with regard to which the advertiser has opted for conversion tracking. The cookies will expire after 30 days and contain no information that allows you to be personally identified. If you visit the order confirmation page on the Trusted Shops website and the cookie has not yet expired, Google and the advertiser will be able to detect the fact that you clicked on the advertisement and were redirected to that page. Each advertiser receives a different cookie. Cookies cannot therefore be tracked via advertisers’ websites. If you would like to deactivate cookies for conversion tracking, you can set your browser so that cookies from the domain “googleadservices.com” are blocked.

Odkazy na jiné webové stránky?

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si uvědomit, že nad tímto jiným webem nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek, a tyto stránky se tímto prohlášením o ochraně osobních údajů neřídí. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na daný web.

Mohu ovládat své osobní údaje?

Můžete se rozhodnout omezit, upravit nebo vymazat jakékoli své osobní údaje, které má společnost Dermfix, kontaktováním nás na následující adrese: Dermfix GmbH, Ried 46C, 6363 Westendorf, Rakousko

nebo zasláním e-mailu na adresu info@dermfix.eu

Nebudeme prodávat, distribuovat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nemáme vaše svolení nebo pokud to nevyžaduje zákon.

Můžete požádat o podrobnosti osobních údajů, které o vás máme podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998. Bude vám účtován malý poplatek. Pokud chcete kopii informací, které se vás týkají, napište na adresu:
Dermfix GmbH, Ried 46C, 6363 Westendorf, Rakousko.

Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám nebo nám pošlete e-mail co nejdříve na výše uvedenou adresu. Okamžitě opravíme veškeré informace, které budou shledány nesprávnými.

Využití dat pro náš e-mailový zpravodaj

Přihlášením k odběru našeho zpravodaje používáme údaje, které nám poskytnete, abychom vám příležitostně zasílali náš e-mailový zpravodaj. Z našeho zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz na odhlášení je součástí každého zasílaného zpravodaje.  Údaje použité pro e-mailovou reklamu bez Newsletteru a vašeho práva vznést námitku.

Údaje použité pro e-mailovou reklamu bez Newsletteru a vašeho práva vznést námitku

Když obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a vy jste proti tomu nevznesli námitky, vyhrazujeme si právo vás informovat e-mailem o aktualizacích nebo podobných produktech, jako jsou již zakoupené produkty. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku poštou na adresu info@dermfix.eu

Poslední aktualizace: 22.05.2023