Informace o fototerapii

Ultrafialové světlo

Ultrafialové světlo je termín používaný pro neviditelné vlnové délky světla, které jsou těsně za „viditelným fialovým“ koncem spektra. Existuje několik způsobů kategorizace různých vlnových délek v ultrafialovém spektru, ale v tomto článku se budeme držet nejčastěji používaných termínů, kterými jsou ultrafialové záření A, ultrafialové záření B a ultrafialové záření C. Zemská atmosféra ve skutečnosti blokuje velkou část emitovaných ultrafialových vlnových délek sluncem, aby se k nám nedostalo.

Pro lékařské použití nás nejvíce zajímá ultrafialové záření B (jinak nazývané UVB), a proto nejprve krátce popíšeme ostatní dvě zmíněné oblasti.

Ultrafialové záření A

Rovněž označované jako UVA, UV-A, dlouhovlnné záření nebo černé světlo. Odkazuje na vlnovou délku ultrafialového záření v rozmezí 315 nm (nanometrů) a 400 nm. Způsobuje rychlé opalování pokožky a to tak, že pokožka oxiduje veškerý melanin (pigment), který již byl v těle přítomen. UVB je vlnová délka, která ve skutečnosti stimuluje tělo k produkci většího množství melaninu. Je ironií, že melanin je obrannou reakcí těla, která ve skutečnosti brání poškození hlubší kožní tkáně UV zářením. Vaše schopnost „aktivovat tuto obranu“ ve formě opalování je do značné míry dána genetikou.

V minulosti byla UVA považována za bezpečnější formu ultrafialového světla, a přestože se zdá, že vzbuzuje menší obavy z rakoviny než UVB, způsobuje melanomy, které je zdaleka nejnebezpečnějším typem rakoviny kůže. UVA světlo proniká hluboko do pokožky, ničí vitamin A a může způsobit nepřímé poškození DNA. Nezpůsobuje zarudnutí (erytém) pokožky, a proto je měření možného poškození pokožky při expozici obtížnější.

Jeho účinky se stále někdy používají k léčbě akné, i když my si myslíme, že v červeném a modrém spektru existují bezpečnější a účinnější vlnové délky na léčbu akné, ale zcela jistě má krátkodobý pozitivní účinek. UVA se také používá při léčbě neurodermitidy a také jako „woodlight“, který se používá pouze k diagnostice kožních stavů (nejedná se o léčbu). Ruční lampy UVA jsou k dispozici od společnosti Dermfix na základě „zvláštní objednávky“.

Ošetření PUVA

Ošetření PUVA je použití UVA světla v kombinaci s psoraleny (léky) k tomu, aby byla pokožka hyper citlivá na světlo - toto ošetření je účinné při léčbě psoriázy. Kromě všech obav z UVA však musí být počet léčby pečlivě sledován a omezován po dobu života pacienta kvůli možnému poškození jater psoraleny.

Ultrafialové záření C

Jedná se o vlnovou délku světla mezi 100 nm (nanometry) a 280 nm. Používá se zejména ke sterilizaci v laboratořích a zdravotnických zařízeních. DNA v živých organismech absorbuje ultrafialové záření nejlépe při hodnotách zhruba 185 nm a 265 nm. Je komerčně snazší vyrábět UVC světla, která vyzařují kolem úrovně 254 nm, a proto se používají nejčastěji. Účinek ultrafialového záření typu C nemusí organismus přímo zabíjet, ale poškození DNA zastaví jeho replikaci. UVC v současnosti používají i některé moderní úpravny vody.

Ultrafialové záření B

Tato oblast zajímá většinu našich zákazníků. Vztahuje se na vlnové délky světla mezi 280 nm a 315 nm, a proto se někdy také nazývá středněvlnné ultrafialové záření. Právě tyto vlnové délky se osvědčily při léčbě kožních poruch, jako je psoriáza, vitiligo a atopická dermatitida (ekzém). V počátcích léčby UVB vyzařovaly použité žárovky plné vlnové délky mezi 280 nm a 315 nm a tyto trubice se stále nazývají „širokopásmové“ UVB trubice. Mezi tyto vlnové délky patří ty, které se ukázaly jako terapeutické, ale také kratší vlnové délky, které způsobují zarudnutí (erytém) a dokonce i spálení kůže. Tyto nežádoucí vlnové délky (nižší než 305 nm), které způsobují erytém, mohou zvyšovat riziko rakoviny kůže, způsobovat nepohodlí a samozřejmě omezovat rozsah léčby, která je možná. Modernější odpovědí 80. let bylo použití „úzkopásmových“ UVB trubic. Vyzařují pouze UVB světlo na vlnové délce 310 až 313 nm, ale při léčbě kožních nemocí jsou stále velmi účinné. Doby ošetření při použitý úzkopásmových UVB trubicjsou o něco delší než v případě širokopásmových, ale lze to také jednoduše vyrovnat použitím více trubic.

Ultrafialové záření a vitamin D

Kůže produkuje vitamin D v reakci na vystavení UVB vlnám primárně v rozmezí 285 nm až 315 nm. V roce 2002, Dr. William B. Grant publikoval článek, který tvrdí, že v USA každoročně dochází k 23 800 předčasným úmrtím na rakovinu v důsledku nedostatku vitaminu D. To je více než 8 800 úmrtí, ke kterým dochází na melanom nebo spinocelulární karcinom. Další výzkumy odhadují, že 50 000–63 000 jedinců ve Spojených státech a 19 000–25 000 ve Velké Británii ročně předčasně umírá na rakovinu kvůli nedostatku vitaminu D. Nejnovější výzkumná studie Dr. Richarda Setlowa z Brookhavenské národní laboratoře v New Yorku ukazuje, že vitamin D dle všech zjištění chrání před nádory prsu, plic, tlustého střeva a prostaty.

Naše názory

Lékařská věda se neustále vyvíjí - i oblasti názorů na léčbu ultrafialovým světlem. S ohledem na data, která jsou v současné době k dispozici, zaujímáme následující stanovisko, pokud jde o expozici UV záření a fototerapii, ale musíme zdůraznit, že toto je pouze náš současný názor a každý člověk se musí rozhodnout sám.

1. UVA záření pro opalování

Jelikož se opalování provádí čistě z kosmetických důvodů, nepodporujeme jeho použití při pohledu na možné dlouhodobé vedlejší účinky.

2. Léčba akné pomocí UVA záření

Myslíme si, že nabízené ošetření červeným a modrým světlem jsou bezpečnějším a účinnějším ošetřením na bázi světla s malými nebo žádnými vedlejšími účinky, a proto bychom UVA záření nedoporučovali.

3. Léčba lupénky pomocí PUVA

To je v současné době k dispozici pouze pod přísným lékařským dohledem, a proto nejde o možnost domácí léčby. Nikdy bychom se nepokoušeli změnit doporučení vašeho dermatologa nebo praktického lékaře, ale zdá se, že i na klinické úrovni úzkopásmové UVB ošetření postupně nahrazuje PUVA jako léčbu první volby, protože má mnohem méně vedlejších účinků.

4. UVB záření pro produkci vitaminu D

Nový výzkum ukazuje mnoho výhod adekvátní a zdravé hladiny vitaminu D a také ukazuje závažné nevýhody nedostatku vitaminu D. Po tisíce let se lidské tělo vyvíjelo tak, aby produkovalo vitamín D ze slunečního záření a posilovalo kosti. Bohužel na severní polokouli je slunce v době mezi říjnem a květnem nízko na obloze a sluneční paprsky jsou tak dobře filtrovány atmosférou, že tělo dokáže vyrobit jen velmi malé množství vitaminu D. Podporujeme názor Dr. Thomase Stuttaforda, že odpovědí je pobyt venku bez opalovacího krému, který je dostatečně dlouhý pro vstřebání letního slunečního záření a tak produkci zásob vitaminu D3. Jak nedávno uvedla Joanna Owens, vedoucí vědecká informační pracovnice pro výzkum rakoviny, „Trocha slunce urazí dlouhou cestu. Míra expozice, kterou potřebujete k doplnění vitaminu D, je vždy menší než množství potřebné k opálení nebo spálení, což zvyšuje riziko rakoviny kůže.“

5. UVB záření pro léčbu psoriázy, vitiliga a atopického ekzému

Jak je podrobně uvedeno výše, úzkopásmové jednotky UVB, které produkují vlnové délky kolem 311 nm, považujeme za nejbezpečnější možnost ve srovnání s širokopásmovým UVB nebo dokonce s PUVA. Je tomu tak proto, že úzkopásmové pásmo se vyhýbá spalování (erytém) vlnových délek UVB, které je častěji spojováno s rakovinou kůže, a také se vyhýbá UVA, které souvisí s nejnebezpečnější rakovinou kůže s melanomem. Věříme, že v ideálním světě bude na všechny UVB ošetření stoprocentně dohlížet zdravotnický pracovník na klinice nebo v nemocnici, ale respektujeme také právo jednotlivce hledat pohodlí soukromé léčby doma. Nakonec je UVB světlo k dispozici každému - díky letním procházkám, a proto se domníváme, že rozumný plán domácí léčby se správným vybavením a provozními pokyny může být ve skutečnosti bezpečnější než nekontrolované vystavení přímému slunečnímu záření. Jsme si vědomi lidí trpících psoriázou, kteří si rezervují dvoutýdenní dovolenou na slunci, jen aby našli úlevu od svého stavu. Kromě nákladů, nepříjemností a vystavení nežádoucím vlnovým délkám se zdá nezdravé přinutit vaše tělo k náhlému dvoutýdennímu pobytu se silnou terapií UV zářením ze slunce a poté umožnit postupný návrat psoriázy v následujících měsících.

Závěr

Podle našeho názoru, což je také názor mnoha lékařských odborníků, se zdá bezpečnější udržovat trvale nízkou úroveň úzkopásmové expozice UVB doma a udržovat tyto nepříjemné stavy pokožky pod neustálou kontrolou, jak je to jen možné. Možná, že za několik let budou k dispozici další způsoby léčby těchto stavů, ale v době psaní tohoto článku se zdá jasné, že úzkopásmový UVB je nejlepší volbou pro ty, kteří chtějí léčit svůj stav nějakou formou ultrafialové fototerapie.

Poznámka: Upozorňujeme, že výše uvedený článek je pouze naším názorem, pokud si v něm povšimnete jakýchkoli chyb, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu, prosím.

.