vitiligo

Kombinace karboxyterapie s NB-UVB vede k vyššímu procentu repigmentace a spokojenosti pacientů ve srovnání s monoterapií s NB-UVB.

Karboxyterapie se používá při léčbě autoimunitních kožních onemocnění, jako je psoriáza a morfea. Karboxyterapie má antioxidační účinky a vede k lepšímu okysličení tkání a uvolňování růstových faktorů. V tomto článku jsme se rozhodli zhodnotit účinnost kombinované karboxyterapie a úzkopásmového ultrafialového záření B (NB-UVB) ve srovnání se samotným NB-UVB v léčbě vitiliga. Toto je prospektivní dvojitě zaslepená srovnávací studie s rozděleným tělem provedená u pacientů s generalizovaným stabilním vitiligem v akrálních oblastech a na končetinách odeslaná na dermatologickou kliniku nemocnice Afzalipour na Kerman University of Medical Sciences. NB-UVB byla prováděna třikrát týdně v nenásledujících dnech po dobu 4 měsíců. U každého pacienta byla jedna léze náhodně léčena karboxyterapií (týdenní sezení celkem 16 sezení). Účinnost léčby byla hodnocena procentem repigmentace lézí. Chí-kvadrát test a analýza variačního testu (ANOVA) byly použity k porovnání účinnosti léčby na základě demografických charakteristik pacientů a klinických vlastností lézí, v daném pořadí. Studii dokončilo 28 pacientů s průměrným věkem 32,35 ± 7,37 let. Na konci léčby vykazovalo 37 % pacientů ve skupině s kombinovanou terapií více než 75 % zlepšení ve srovnání s 0 % ve skupině s monoterapií (p = 0,001). Mezi demografickými rysy pacientů (věk, pohlaví a kožní fototyp) ani délkou onemocnění s účinností léčby v obou skupinách nebyl významný rozdíl. Kombinace karboxyterapie s NB-UVB vede k vyššímu procentu repigmentace a spokojenosti pacientů ve srovnání s monoterapií s NB-UVB.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820974/