Závěr: NB-UVB je účinná léčba psoriázy – výzkum z listopadu 2021

Vysoce výkonné sekvenování RNA odhaluje účinek fototerapie NB-UVB na velké zánětlivé molekuly psoriázy v léze

Závěr: NB-UVB je účinná léčba psoriázy. Naše studie podporuje závěr, že klinická účinnost terapie NB-UVB je založena na supresi široké škály zánětlivých signálních drah, genové expresi zánětlivých cytokinů a zvýšené expresi protizánětlivých signálních drah v psoriatické kůži. Toto je první studie, která použila pokročilé molekulární techniky ke zkoumání fototerapie jako nového klíče k odemknutí genetických znalostí a vytvoření nových informací. V konečném důsledku je cílem rozšířit lékařské znalosti a zlepšit péči o pacienty s psoriázou.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34858799/