psoriasis

Závěr: Přidání kalcipotrienové masti může zlepšit účinnost cílené UVB fototerapie v léčbě psoriázy plakového typu.

Východiska: Cílené UVB záření a lokální kalcipotrien se často používají v léčbě psoriázy, ale společný účinek kalcipotrienu a cíleného UVB je kontroverzní.

Cíle: Účelem této studie bylo systematicky vyhodnotit, zda je účinnost kombinovaného použití cíleného UVB a kalcipotrienu lepší než samotného cíleného UVB záření.

Metody: Provedli jsme systematický přehled a metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) u pacientů s psoriázou plakového typu pomocí vyhledávání definovaných klíčových slov v databázích PubMed, EMBase a Cochrane Central Register. Společný průměrný rozdíl relativní změny (%) plochy psoriázy a indexu závažnosti (PASI) byl odhadnut pomocí modelu náhodného účinku. Kvalita zahrnutých studií a publikační zkreslení byly hodnoceny pomocí Jadadovy škály a Eggerova testu.

Výsledky: Do systematického přehledu bylo zahrnuto celkem pět RCT zahrnujících 182 pacientů. Průměrný rozdíl relativní změny PASI (%) mezi kombinovanou terapií oproti samotnému cílenému UVB byl -22,68 (95% CI: -37,12 až -8,24; p = 0,002). Publikační zkreslení nebylo podpořeno Eggerovým testem (p = 0,424).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32419530/