Závěry: Domácí NB-UVB fototerapie je minimálně stejně účinná jako ambulantní NB-UVB fototerapie pro léčbu mírné až těžké psoriázy (STUPNĚ: střední).

Závěry: Domácí NB-UVB fototerapie je minimálně stejně účinná jako ambulantní NB-UVB fototerapie pro léčbu mírné až těžké psoriázy (STUPNĚ: střední).

Lidé s fotoresponzivními kožními onemocněními, se kterými jsme hovořili, považovali domácí fototerapii NB-UVB za přínosnou pro osoby se zdravotními problémy, které znesnadňují cestování, pro ty, kteří mají zaneprázdněný program, a pro ty, kteří nemají prostředky na zaplacení cestování na kliniky. .

Kompletní podrobnosti zde:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33240453/